ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม 𝟭𝟮.𝟭𝟮 𝗗𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲 𝗗𝗮𝘆 𝗗𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲 คุ้ม

🎉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม 𝟭𝟮.𝟭𝟮 𝗗𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲 𝗗𝗮𝘆 𝗗𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲 คุ้ม 🎉
ได้รับ 1,212 Coins

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ที่มีรายชื่อ username บน Shopee ดังต่อไปนี้
1. auaii15
2. aliszked
3. pokkasup
4. oaaooh

✅ ผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับ Shopee Coin เข้าสู่บัญชีของ Shopee โดยอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล ภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศผล (ณ วันที่ 28/12/2565 เวลา)
✅ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น
✅ ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
✅ การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

ชอบเรื่องนี้ กดแชร์เลย