9 ธันวาคม 2022

#อัปเดต อัตราดอกเบี้ยบ้านพิเศษเพื่อลูกค้า SUPALAI

#อัปเดต อัตราดอกเบี้ยบ้านพิเศษเพื่อลูกค้า SUPALAI 🏡✨
#ประจำเดือนตุลาคม 2565
Supalai Society มีข่าวดีมาบอกทุกคน ใครที่กำลังมีแพลนจะซื้อบ้านและคอนโดฯ คุณภาพจากศุภาลัย คุณจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่า! รวบรวมมาให้แล้วในโพสต์นี้ มาดูกันเลยยย
.
✨ #ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สำหรับการขอสินเชื่อแบบทำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.39% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 แบบทำประกัน = MRR-3.83% และอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 แบบไม่ทำประกัน = MRR-3.73% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 6.22% ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี โดยให้วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%
.
✨ #ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.74% เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท* โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 = MRR-3.74% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 6.48% ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 35 ปี โดยให้วงเงินกู้บ้านสูงสุด 90%
.
✨ #ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank)
สำหรับข้าราชการ* อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.50% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 = MRR-4.15%, ปีที่ 2 = MRR-3.65%, ปีที่ 3 = MRR-3.15% สำหรับบ้านและคอนโดฯ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท* มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.20% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 = MRR-3.10%, ปีที่ 3 = MRR-2.65% และสำหรับบ้านและคอนโดฯ ราคาเกิน 3 ล้านบาท* มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.00% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 = MRR-3.80%, ปีที่ 2 = MRR-3.10%, ปีที่ 3 = MRR-2.55%
อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 6.15% ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี โดยให้วงเงินกู้บ้านสูงสุดไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
.
✨ #ธนาคารยูโอบี (UOB)
สำหรับการขอสินเชื่อแบบทำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.59% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 = MRR-6.20%, ปีที่ 3 = MRR-3.08% และการขอสินเชื่อแบบไม่ทำประกัน จะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.79% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 = MRR-6.00%, ปีที่ 3 = MRR-2.88% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 7.75% ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี โดยให้วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%
.
✨ #ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.68% โโดยจะมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 = MRR-3.375% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 6.05% ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี โดยให้วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%
.
✨ #ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)
สำหรับการขอสินเชื่อแบบทำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.50% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 = MRR-3.47% และการขอสินเชื่อแบบไม่ทำประกัน จะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.60% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 = MRR-3.37% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 5.97% ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี โดยให้วงเงินกู้บ้านสูงสุด 90%
.
✨ #ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
สำหรับการขอสินเชื่อแบบทำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.71% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 = MRR-3.00% ส่วนการขอสินเชื่อแบบไม่ได้ทำประกัน จะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.96% โดยมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 = MRR-2.75% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 5.99% ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี โดยให้วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%
.
✨ #ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
สำหรับการขอสินเชื่อแบบทำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.82% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 = MRR-3.60%, ปีที่ 2-3 = MRR-3.35% ส่วนการขอสินเชื่อแบบไม่ได้ทำประกัน จะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.90% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 = MRR-3.60%, ปีที่ 2-3 = MRR-3.35% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 6.25% ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี โดยให้วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%
.
✨ #ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)
มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.40% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 = MRR-4.32%, ปีที่ 2 = MRR-4.12%, ปีที่ 3 = MRR-3.92% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 6.52% ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี โดยให้วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%
.
✨ #ธนาคารออมสิน (GSB)
สำหรับการขอสินเชื่อแบบทำประกัน ราคาบ้านและคอนโดฯเกิน 10 ล้านบาท* มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.25% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = MRR-4.25%, ปีที่ 2-3 = MRR-3.86% ส่วนการขอสินเชื่อแบบไม่ทำประกัน ราคาบ้านและคอนโดฯเกิน 10 ล้านบาท* จะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.75% โดยมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = MRR-4.00%, ปีที่ 2-3 = MRR-3.24% และสำหรับการขอสินเชื่อแบบทำประกัน ราคาบ้านและคอนโดฯไม่เกิน 10 ล้านบาท* มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.35% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = MRR-4.25%, ปีที่ 2-3 = MRR-3.71% ส่วนการขอสินเชื่อแบบไม่ทำประกัน ราคาบ้านและคอนโดฯไม่เกิน 10 ล้านบาท* จะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.85% โดยมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = MRR-4.00%, ปีที่ 2-3 = MRR-3.09% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 6.24% ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 20 ปี โดยให้วงเงินกู้บ้านสูงสุด 110%
.
*อัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเท่านั้น
*เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารกำหนดมิใช่ข้อมูลที่สามารถนำมาผูกพันกับบริษัทได้
.
.
ติดตามข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นดีๆ ได้ทุกวัน
Add LINE ➤ https://lin.ee/jgtdMxv
Instagram ➤ https://bit.ly/3LNWftJ
TikTok ➤ https://bit.ly/33IceZ6
Twitter ➤ https://bit.ly/3t3JYbZ
Blockdit ➤ https://bit.ly/36y1I7R

#Supalai #BuiltForRealYou #ปลดปล่อยทุกความเป็นคุณได้เต็มพื้นที่ #อัปเดตดอกเบี้ยบ้าน #รีไฟแนนซ์บ้าน #สถาบันการเงิน #ธนาคาร