วิธีการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2566

วิธีการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2566 เป็นวิธีการที่ทำให้เราสะดวกในการต่อภาษีรถยนต์แต่ละปี เพราะปัจจุบันสามารถทำการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้แล้ว ซึ่ง การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ในปี 2566 สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

4 ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2566

1.เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือ กรมธนารักษ์ แล้วคลิกเมนู “การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์” หรือ “กรอกแบบฟอร์มและชำระภาษีออนไลน์”

2.เลือก “ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์” แล้วกรอกข้อมูลตามที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น เลขทะเบียนรถยนต์ หมายเลขตัวถัง วันที่จดทะเบียนรถยนต์ และเลือกประเภทรถยนต์

3.ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยัน แล้วทำการชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

4.รอรับหลักฐานการชำระภาษีผ่านทางอีเมลหรือไปรับที่สำนักงานภาษีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

โดยปกติแล้ว กรมการขนส่งทางบกและกรมธนารักษ์จะเปิดให้บริการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี อย่างไรก็ตาม การเปิดให้บริการออนไลน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์โดยตลอดปี ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกหรือกรมธนารักษ์เพื่อความแน่ใจก่อน

ชอบเรื่องนี้ กดแชร์เลย