วิธีจองคิวทำพาสปอร์ต

วิธีจองคิวทำพาสปอร์ต การจองคิวทำหนังสือเดินทางและพาสปอร์ต หลายคนอาจจะคิวว่าเป็นวิธีที่ยุ่งยากมาก เสียเวลา แต่วิธีการจองคิวทำพาสปอร์ตสามารถทำได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมการต่างประเทศ หรือทางเข้า https://www.passport.in.th/

2.คลิกที่ “การทำหนังสือเดินทาง” และเลือก “จองคิวออนไลน์”

3.กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอทำหนังสือเดินทางและพาสปอร์ตในแบบฟอร์มออนไลน์ รวมถึงข้อมูลการติดต่อ

4.เลือกสถานที่ทำหนังสือเดินทางและเวลาที่ต้องการจองคิว โดยคุณสามารถเลือกสถานที่ทำหนังสือเดินทางที่ต้องการได้จากตัวเลือกที่มีให้เลือก

5.ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และกดยืนยันการจองคิว

6.รอรับเลขที่คิวการทำหนังสือเดินทางและพาสปอร์ตทางอีเมลหรือทาง SMS

7.นำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นที่สำนักงานการตรวจคนเข้าเมืองหรือสำนักงานผู้ออกพาสปอร์ตตามที่ได้กำหนดไว้ในอีเมลหรือข้อความ SMS

8.รับหนังสือเดินทางและพาสปอร์ตของคุณที่ได้รับการออกให้ในวันที่กำหนด

อย่าลืมตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นและต้องการตามกฎหมาย เช่น หลักฐานการยืนยันตัวตน หลักฐานการจองโรงแรมหรือตั๋วเครื่องบิน หรือเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น

ชอบเรื่องนี้ กดแชร์เลย