วิธีแก้ปัญหา น้ำเข้าโทรศัพท์

วิธีแก้ปัญหา น้ำเข้าโทรศัพท์ การมีน้ำเข้าเข้ามาในโทรศัพท์อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ ดังนั้น หากมีน้ำเข้าโทรศัพท์ของคุณ คุณควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

4 วิธีแก้ปัญหา น้ำเข้าโทรศัพท์

1.ปิดโทรศัพท์ทันที
หากโทรศัพท์ยังเปิดอยู่ ให้ปิดเครื่องทันทีเพื่อหยุดการทำงานและป้องกันการเสียหายเพิ่มเติม

2.ถอดแบตเตอรี่ (หรือชาร์จ)
ถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันการชำรุดในวงจรภายใน และอย่าชาร์จโทรศัพท์ก็ต่อเมื่อแน่ใจว่าภายในไม่มีน้ำเหลืออยู่

3.นำอุปกรณ์ออกจากน้ำ
หากโทรศัพท์ของคุณตกน้ำหรือเปียก เช่น ตกลงบ่อน้ำหรือถูกฝนตก ให้นำอุปกรณ์ออกจากน้ำโดยเร็วที่สุด

4.ใช้เครื่องเป่าอากาศ
หากมีน้ำเข้าไปในโทรศัพท์ ให้ใช้เครื่องเป่าอากาศเพื่อเป่าน้ำออกจากโทรศัพท์โดยระมัดระวังที่จะไม่ให้ลมเป่าจัดเกินไป

หากหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่แนะนำข้างต้นแล้ว แต่โทรศัพท์ยังคงไม่ทำงานอย่างเหมาะสม หรือยังมีอาการผิดปกติ เช่น ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ หน้าจอเป็นสีดำ หรือมีเสียงผิดปกติ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องนำโทรศัพท์ไปซ่อม

ชอบเรื่องนี้ กดแชร์เลย