โทรศัพท์ร้อนทำไง ? สาเหตุ และวิธีแก้ปัญหาโทรศัพท์ร้อน

โทรศัพท์ร้อนทำไง ? สาเหตุ และวิธีแก้ปัญหาโทรศัพท์ร้อน เมื่อโทรศัพท์ของคุณร้อนขึ้นจนเกินไป คุณอาจต้องดำเนินการดังนี้เพื่อป้องกันการเสียหายของโทรศัพท์

โทรศัพท์ร้อนทำไง ? สาเหตุ และวิธีแก้ปัญหาโทรศัพท์ร้อน มีดังนี้

1.หยุดใช้งานโทรศัพท์
หยุดใช้งานโทรศัพท์เพื่อให้เครื่องระบายความร้อนได้ และลดการใช้งานที่ใช้เนื้อที่หน้าจอเป็นเวลาสั้นๆ

2.ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็น
ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการใช้งาน CPU และ GPU ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนขึ้นได้

3.รีสตาร์ทโทรศัพท์
รีสตาร์ทโทรศัพท์เพื่อรีเซ็ตค่าต่างๆและเพื่อปล่อยหน่วยความจำและแรมซึ่งอาจช่วยลดความร้อนได้

4.ใช้เคสหรือเครื่องปรับอากาศ
ใช้เคสหรือเครื่องปรับอากาศเพื่อช่วยลดความร้อนของโทรศัพท์

5.อย่าวางโทรศัพท์บนพื้นหรือพื้นผิวที่ร้อน
อย่าวางโทรศัพท์บนพื้นหรือพื้นผิวที่ร้อน เพราะอาจทำให้โทรศัพท์ร้อนขึ้นได้

6.อัพเดทซอฟต์แวร์
อัพเดทซอฟต์แวร์โทรศัพท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้งานที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนขึ้นได้

7.ตรวจสอบอุปกรณ์
ถ้าโทรศัพท์ของคุณยังร้อนเกินไปแม้จะปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดด้านบน อาจมีปัญหาที่อุปกรณ์เองซึ่งอาจต้องตรวจสอบดังนี้

7.1แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ที่มีปัญหาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้โทรศัพท์ร้อน ให้คุณตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของคุณเก่าเกินไปหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น คุณอาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

7.2ช่องรับสัญญาณ
ความไม่เสถียรของสัญญาณโทรศัพท์อาจทำให้มีการใช้งาน CPU และ GPU มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนขึ้นได้ ให้คุณตรวจสอบว่ามีการรับสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

7.3การใช้งาน
การใช้งานโทรศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่ร้อน เช่น ในแดดร้อนหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง อาจทำให้โทรศัพท์ร้อนขึ้นได้ ให้คุณตรวจสอบว่าใช้งานโทรศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือไม่

หากคุณยังพบว่าโทรศัพท์ของคุณยังร้อนเกินไปแม้จะปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดด้านบนแล้ว คุณอาจต้องนำโทรศัพท์ของคุณไปตรวจเช็คที่ร้านซ่อมโทรศัพท์หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อเช็คความผิดปกติของโทรศัพท์

ชอบเรื่องนี้ กดแชร์เลย